Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Termomodernizacje i Budownictwo

Koszty ogrzewania oraz ciepłej wody stanowią znaczne obciążenie budżetów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Koszty te zależą przede wszystkim od ilości zużywanej energii cieplnej.  Jedynym sposobem ograniczenia tych kosztów jest energochłonności budynków. Można to osiągnąć wykonując termomodernizację budynku czyli wprowadzeniu w budynku szeregu zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”.
Starając się osiągnąć możliwie najlepsze efekty termomodernizacji, nasza firma wykonuje kompleksowe usługi, obejmujące m.in.:
- wymiana starej stolarki na nową,
- ocieplenie budynku - ocieplenie ścian, stropów lub dachu,
- usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - wymiana rur i grzejników na nowe bardziej energooszczędne,
- wymiana źródla ciepła - kotłowni na nową bardziej energooszczędną o wyższej sprawności energetycznej,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii cieplnej
- odzysk ciepła z wentylacji,
 
Termomodernizacja budynku wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze optymalnego rozwiązania, można wprowadzić niezbędne zmiany, a koszty tych zmian mogą zostać pokryte z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej.

Typowa termomodernizacja pozwala zaoszczędzić nawet do 70% kosztów ogrzewania.
 
 
W zdecydowanej większości przypadków termomodernizacja w pierwszym etapie obejmuje
- wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową o znacznie niższym współczynniku przenikania U
- ocieplenie ścian i stropów
- wyminę starej instalacji c.o. na nową

Wzorcowym przykładem mogą tu być wykonane przez naszą firmę w 2006 roku inwestycje:
Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Mosinie
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Tomaszowie
 
Nowe oblicza budynków po termomodernizacji!
 

Po wykonaniu ocieplenia ścian

Przed ociepleniem ścian

Aleksandrów 2

 
 
Nie bez znaczenia są również wizualne efekty termomodernizacji. Czasem budynek zyskuje zupełnie nowe oblicze.