Usługi projektowe i doradcze

Przygotowanie profesjonalnej dokumentacji technicznej, kosztorysowej oraz harmonogramu realizacji inwestycji to niemal 100% gwarancja udanego wykonania inwestycji. Często dokumentacja techniczna przygotowana w sposób niedbały przysparza na etapie realizacji inwestycji wielu problemów, których efektem może być gorsza jakość, nieterminowa realizacja inwestycji, wchodzenie w niepotrzebne spory. Stąd w naszej firmie kładziemy  bardzo duży nacisk na przygotowanie pełnego projektu budowlanego, który pozwala na późniejszą bezproblemową realizację oraz daje gwarancję osiągnięcia właściwego efektu. 
Oferujemy przygotowanie dokumentacji w zakresie:
- termomodernizacji budynków
- modernizacji bądź budowy kotłowni
- instalacji c.o., cwu., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- sieci zewnętrznych - cieplnych, wod-kan, gazowych