Serwis i eksploatacja systemów ciepłowniczych

Profesjonalny serwis i obsługa posprzedażowa

 

Cykl życia inwestycji budowlanych jest na tyle długi, że warto je systematycznie konserwować. Prawidłowa obsługa serwisowa obiektów, podobnie jak innych dóbr materialnych powoduje, że środki wydane na ewentualne remonty i naprawy są optymalne i łatwiejsze do przewidzenia
 
Firma Ekokaloria Nowak Sp.J. proponuje klientom podpisanie umowy serwisowej kotłowni, w ramach której - w zamian za stałą, zryczałtowaną opłatę  miesięczną w wysokości ustalanej indywidualnie do każdej kotłowni - zobowiązujemy się do:
- utrzymywania sprawności technicznej urządzeń kotłowni
- przeprowadzenia w ramach umowy okresowego przeglądu urządzeń kotłowni
- zapewnienia dostawy ciepła w przypadku wystąpienia awarii urządzeń - w wysokości minimum 1/2 nominalnej mocy kotłowni - w ciągu 18 godzin od zaistnienia awarii
 
Dla obiektów gdzie wymagany jest stały dozór pracy kotłowni (np. szpitale) firma oferuje eksploatację kotłowni  na indywidualnych warunkach