Kotłownie olejowe, gazowe i węglowe

Budową i modernizacjami kotłowni zajmujemy się już od 17 lat . Zrealizowaliśmy obiekty od 15 do 13 000 kW zasilane różnymi paliwami, o bardzo różnym stopniu skomplikowania technicznego. W tym przypadku nasza oferta jest bardzo bogata i obejmuje:
- wstępną koncepcję modernizacji bądź budowy kotłowni - na tym etapie przedstawiamy klientowi wszystkie możliwe warianty kotłowni: kotłownię gazową, olejowa, węglową, na biomasę wraz z wstępną kalkulacją kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych każdego wariantu,
- projekt techniczny kotłowni we wszystkich branżach: instalacyjnej, budowlanej i elektrycznej wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami,
- wykonanie kotłowni "pod klucz", 
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.