Instalacje budowlane (HVAC)

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu instalacji HVAC pozwoliło nam na wypracowanie własnych metod i standardów, które są przez nasz wykorzystywane zwłaszcza przy modernizacji instalacji w "pracujących obiektach".
W zakresie instalacji HVAC wykonujemy:
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje ciepłej wody użytkowej
- węzły cieplne
- instalacje kolektorów słonecznych
- instalacje wod-kan
- sieci cieplne i gazowe
- przyłącza wod-kan i gazu
- instalacje wentylacji i klimatyzacji
- instalacje elektryczne, automatykę, monitoring