Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2016/02/05
Ekokaloria wybuduje kolejny obiekt pasywny -wybór oferty naszej firmy w przetargu na budowę budynku przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach.

Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, o wysokiej termoizolacyjności przegród zewnętrznych  i  bardzo  niskim  zużyciu  energii  na  cele grzewcze  na  poziomie  ok.15kWh/m2rok. 
Zakładane  parametry  przegród  to  ściany  zewnętrzne,  0,08-0,1W/m2K, drzwi zewnętrzne  1,0W/m2K, zestawów okiennych 0,8W/m2K, dach 0,08-0,09W/m2K, podłoga na gruncie 0,1W/m2K. Dodatkowo zakłada  się  wysoką  szczelność  budynku, która  będzie  wynosić  nie  mniej  niż  0,3  1/h  przy  różnicy ciśnień 50Pa dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą PN-EN 13829. istotnym elementem oszczędności energii na cele grzewcze jest zastosowany system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności  


 Parametry budynku: 
-  powierzchnia zabudowy- 1041,02 m² 
-  powierzchnia użytkowa całości budynku 1042,05 m² 
-  kubatura brutto kondygnacji nadziemnych- 4863,60 m³ 
-  wysokość budynku – 7,46 m 

Wartość kontraktu - 5,7 mln zł