Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2014/11/30
Zakończenie kompleksowej termomodernizacji budynku w województiwe łódzkim

Zakres robót obejmował:

  • roboty rozbiórkowe ścian wraz z utylizacja elementów z azbestu
  • wykonanie nowych ścian warstwowych z okładzinami z kasetonów elewacyjnych
  • dostawa i montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej
  • kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego
  • instalacje elektryczne

Powierzchnia budynku: 6 482 m2
Kubatura: 29 123 m3

Wartość robót: 4,4 mln złotych