Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2015/01/16
Zakończenie kompleksowej realizacji budowy dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastruktura zewnetrzną w województwie kujawsko - pomorskim.

Zakres prac obejmował:

 • roboty ziemne
 • roboty konstrukcyjno budowlane- fundamenty, ściany, stropy, schody. dach.
 • roboty wykończeniowe zewnętrzne - elewacje , stolarka okienna, ślusarka drzwiowa
 • elementy robót wykończeniowych wewnętrznych
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • zagospodarowanie terenu, drogi chodniki, zieleń, elementy małej architektury
 • instalacje elektryczne zewnętrzne
 • przyłącze wodociągowe
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej
 • przyłącze kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia całkowita budynków 5 477 m2
Kubatura - 12 355 m3
Wartość robót - 5,5 mln