Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2013/10/08
Zawarcie umowy na kompleksowe dokończenie budowy hali sportowej oraz przebudowę zespołu budynków oświatowych w województwie mazowieckim

Zakres prac obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • izolacje zewnętrzne ścian piwnic
 • elementy konstrukcyjne budowlane- fundamenty, ściany, schody, stropy, dachy
 • przeszklone patio o pow ok 500 m2
 • szyb windowy wraz z dostawą i montażem dźwigu
 • roboty wykończeniowe - pełen zakres
 • stolarka i ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna
 • elewacje
 • instalacje cwu wraz z instalacją solarną,instalacje wod-kan, hydrantowa, ciepła technologicznego,  centralnego ogrzewania wraz z  technologią kotłowni olejowej
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacje elektryczne zewnętrzne
 • instalacje elektryczne wewnętrzne
 • dostawa i montaż wyposażenia
 • instalacje sanitarne zewnętrzne - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci wodociągowa, komplet przyłączy
 • zagospodarowanie - , boisko wielofunkcyjne, skocznia, bieżnia, patio rekreacyjne
 • elementy małej architektury, drogi, chodniki i parkingi

Powierzchnia budynków  objętych robotami ok 7 000 m2
Kubatura ok. 24 000 m3

Wartość robót 14,5 mln złotych