Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2013/09/25
Zawarcie umowy na kompleksową reliazacje budynku użyteczności publicznej w technologii pasywnej w województwie małopolskim

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • roboty ziemne
 • roboty konstrukcyjno-budowlane - fundamenty ściany, schody, stropy, dach
 • pełny zakres robót wykończeniowych
 • przyłącze wody
 • kanalizację sanitarną wewnętrzną wraz z przyłączem
 • kanalizację deszczowa zewnętrzna wraz z przyłączem
 • instalacje centralnego ogrzewania wraz z dolnym źródłem ciepła
 • instalacje ciepła technologicznego
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje wod-kan i cwu wraz z instalacją solarną
 • instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
 • zagospodarowanie terenu - drogi, parkingi, zieleń, elementy małej architektury

Powierzchnia całkowita 1 313,9m2
Kubatura  6 720m3

Wartość robót 6,7 mln zł