Aktualności

2018/04/10
Wbudowanie kamienia węgielnego pod największy budynek energooszczędny w Polsce - budowany w technice pasywnej.

2017/11/22
Certyfikat Pasywności budynku Centrum Rehabilitacji w Szczercowie.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2013/08/26
Zawarcie umowy na kompleksowa budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastruktura zewnetrzną w województwie kujawsko - pomorskim.

Zakres prac obejmuje:

 • roboty ziemne
 • roboty konstrukcyjno budowlane- fundamenty, ściany, stropy, schody. dach.
 • roboty wykończeniowe zewnętrzne - elewacje , stolarka okienna, ślusarka drzwiowa
 • elementy robót wykończeniowych wewnętrznych
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • zagospodarowanie terenu, drogi chodniki, zieleń, elementy małej architektury
 • instalacje elektryczne zewnętrzne
 • przyłącze wodociągowe
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej
 • przyłącze kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia całkowita budynków 5 477 m2
Kubatura - 12 355 m3
Wartość robót - 5,5 mln