Aktualności

2018/04/10
Wbudowanie kamienia węgielnego pod największy budynek energooszczędny w Polsce - budowany w technice pasywnej.

2017/11/22
Certyfikat Pasywności budynku Centrum Rehabilitacji w Szczercowie.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2012/11/20
Zawaracie umowy na kompleksową rozbudowę basenu o cześć rehabilitacyjna w woj wielkopolskim

Zakres prac obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe terenowe
 • roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów
 • roboty konstrukcyjno-budowlane - fundamenty, ściany, dach
 • roboty związane z niecką basenu
 • pełny zakres prac wykończeniowych budynku i niecki basenowej
 • zagospodarowanie terenu - chodnik, droga, parkingi zieleń
 • dostawa i montaż technologii basenu
 • dostawa i montaż wyposażenia cześć SPA - sauna fińska, sauna infrared
 • kompleksowa dostawa i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi basenu wraz z elementami wykonawczymi
 • instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna
 • instalacja kanalizacji deszczowej
 • instalacja kanalizacji sanitarnej
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja centralnego ogrzewania wraz przyłączami cieplnymi  z rur pre-izolowanych oraz węzłem cieplnym
 • instalacja ciepła technologicznego
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej
 • przyłącze kanalizacji deszczowej

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ROZBUDOWANEGO BUDYNKU 466,82 m2
KUBATURA ROZBUDOWANEGO BUDYNKU 1 653,40 m3

Wartość robót 2,8 mln