Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2012/09/27
Zawarcie umowy na kompleksową przebudowe budynku w województwie lubuskim

Zakres prac obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty ziemne
 • izolacje zewnętrzne ścian piwnic
 • elementy konstrukcyjne
 • roboty murowe
 • szyb windowy wraz z dostawą i montażem dźwigu
 • dach
 • roboty wykończeniowe - pełen zakres
 • stolarka i ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna
 • elewacje
 • instalacje cwu, wod-kan, hydrantowa, c.o. wraz z  technologią kotłowni gazowej kondensacyjnej
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja klimatyzacji w układzie VRF
 • instalacje elektryczne zewnętrzne wraz z słupami oświetleniowymi
 • instalacje elektryczne wewnętrzne
 • instalacje nisko-prądowe - system sap, instalacja oddymiania,instalacja monitoringu,  instalacja alarmu włamaniowego, kontrola dostępu, instalacja strukturalna wraz z dostawa urządzeń aktywnych, instalacja nagłośnienia, instalacja wideo-domofonowa,
 • dostawa i montaż mebli do archiwum.
 • instalacje sanitarne zewnętrzne - kanalizacja deszczowa, ciepłociąg, drenaż, instalacja systemu rozsączajacego
 • zagospodarowanie - ogrodzenie, elementy małej architektury, drogi, chodniki i parkingi, nasadzenia wraz z pielęgnacją zieleni.

Ilość kondygnacji: 5
Powierzchnia użytkowa netto budynku: 4 689,44 m2 
Kubatura budynku: 23 890 m3

Wartość robót 13 mln zł