Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2011/10/11
Zakończenie budowy pawilonu dla potrzeb stacji dializ i oddziału nefrologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Zakończenie budowy pawilonu dla potrzeb stacji dializ i oddziału nefrologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Zakres robót:

Kompleksowe roboty budowlane: roboty ziemne, konstrukcyjne, wykończeniowe.
Dostawa i montaż windy.
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja ciepła technologicznego
Instalacja wentylacji
Instalacja klimatyzacji
Instalacja wody bytowej
Instalacje kanalizacyjne i cwu
Instalacje elektroenergetyczne
Instalacje niskoprądowe
System sygnalizacji alarmu pożarowego – SAP
Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego – DSO
Instalacja gazów medycznych
Przyłącze kanalizacyjne
Przyłącze cieplne z rur preizolowanych
Przyłącze wodociągowe

Powierzchnia budynku: 1290,85 M2
Kubatura brutto - 5495,7 m3
Powierzchnia zabudowy – 732,76 m2
Powierzchnia dróg, parkingów i chodników - 1443 m2

Wartość robót ok. 7,2 mln PLN

Zobacz zdjęcia z galerii