Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2011/06/07
Zawarcie umowy na Kapitalny remont wraz z przebudową budynku o powierzchni użytkowej 2760 m2 i kubaturze 12694 m3 w woj. śląskim

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe i demontażowe ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne, w tym rozbiórki pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku
 • prace rozbiórkowe istniejącej armatury i instalacji sanitarnych
 • prace rozbiórkowe istniejącego osprzętu i instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych
 • konieczny demontaż i montaż wyposażenia użytkowego w budynku
 • prace rozbiórkowe związane z zagospodarowaniem terenu
 • roboty stanu surowego (betoniarskie, murowe, elewacyjne, montaż konstrukcji stalowych), w tym dobudowanie konstrukcji szybu windowego panoramicznego oraz konstrukcji platformy podnośnikowej wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowej oraz powykonawczej, niezbędnej do przekazania tych elementów obiektu do eksploatacji
 • elewacja alucobond i granitogres budynku wraz z wykonaniem niezbędnych projektów warsztatowych oraz ich zatwierdzeniem u projektanta budowy
 • roboty ogólnobudowlane wykończeniowe
 • roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne w szczególności: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji oraz instalacji c.o. z technologią węzła cieplnego wraz z ich uruchomieniem i regulacją
 • roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • dostawy, montaż, uruchomienie i dopuszczenie do użytkowania dźwigu osobowego oraz platformy podnośnikowej wraz przekazaniem Zamawiającemu określonej stosownymi przepisami w tym zakresie dokumentacji
 • montaż wyposażenia użytkowego w budynku.

Wartość umowy 9,7 mln.


Miejsce realizacji - woj. śląskie