Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2007/03/28
Budowa kotłowni gazowej wodno-parowej dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Wykonanie kotłowni wodnej i parowej o łącznej mocy 1,92 MW.
W zakres zadania wchodzą nastepujące roboty:
- technologia kotłowni wodnej
- technologia kotłowni parowej
- roboty budowlane
- instalacje elektryczne, i akpia kotłowni
Wartość kontraktu wynosi 837 680,28 zł