Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2009/07/16
Zawarcie umowy na kompleksową realizację zadania termomodernizacja budynku zespołu szkół w województwie śląskim. Kubatura obiektu: 20 273 m3

Zakres robót:

 • roboty konstrukcyjno budowlane - zamurowania ścian, wykonanie nowych nadproży
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ilości około 260 m2
 • wymiana obróbek blacharskich i odwodnienia obiektu
 • docieplenie ścian wraz z wykończeniem elewacji; 2600 m2
 • kompleksowa wymiana instalacji odgromowej
 • docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania – 1022 m2
 • docieplenie dachu płytami ze styropianu laminowanego papą – ok. 600 m2
 • wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewalna 600 m2
 • modernizacja kotłowni poprzez wymianę niskosprawnych kotłów węglowych na dwa niskoemisyjne retortowe kotły wodne o mocy 200 kW i 150 kW wraz z cala instalacją technologiczną
 • montaż instalacji solarnej
 • wymiana instalacji elektrycznej kotłowni
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 252 grzejniki
 • roboty wykończeniowe wewnętrzne w budynku szkoły i kotłowni – tynki, posadzki, parkiety, szpachlowanie malowanie

Wartość robót 1,4 mln zł.