Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2009/06/20
Zakończenie realizacji zadania: Przebudowa kuchni, stołówki, centrum szkolnia na potrzeby sił pokojowych, woj. świętokrzyskie, kubatura obiektu: 16 393 m3

Zakres robót:

 • Wykonanie robót rozbiórkowych, murowych - zamurowania ściany działowe, wykonanie stropów piwnic; klatki schodowe wylewane ramy wzmacniające żelbetowe i słupy, wykonanie nadproży stalowych, podciągów stalowych, podłoża i posadzki, montaż okien i drzwi , wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin, roboty malarskie, roboty kowalsko- ślusarskie:
 • Wykonanie dachu,
 • Wykonanie elewacji,
 • Wykonanie dróg , placów, chodników,
 • Wyposażenie,
 • Wykonanie instalacji wewn. wod.-kan,
 • Wykonanie instalacji wewn. c.o.,
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • Wykonanie przyłączy zewnętrznych,
 • Wykonanie instalacji wewn. elektrycznej,
 • Instalacja elektryczna kotłowni
 • Technologia kuchni,
 • Wykonanie kotłowni gazowej o mocy: 660 kW

Wartość zrealizowanych prac: 9,03 mln zł