Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2008/07/24
Zakończenie realizacji termomodernizacji obiektów Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

Zakończenie realizacji termomodernizacji obiektów Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim
 
Zakres wykonanych prac:
Roboty budowlane - elawacja, dach,
Roboty drogowe - chodniki, podjazdy,
Intalacja c.o., c.w.u.,
Technologia węzła cieplnego,
Instalacja odgromowa