Aktualności

2018/04/10
Wbudowanie kamienia węgielnego pod największy budynek energooszczędny w Polsce - budowany w technice pasywnej.

2017/11/22
Certyfikat Pasywności budynku Centrum Rehabilitacji w Szczercowie.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2008/07/15
Zawarcie umowy na modernizację systemu enrgetycznego i termomodernizację budynków w województwie lubelskim

Parametry budynku
- powierzchnia budynków - 17327 m2
- kubatura 65590 m3
Zakres
- roboty budowlane,
- instalacja technologii kotłowni wraz z baterią kolektorów słonecznych,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- sieci cieplne.
wartość kontraktu 11,5 mln PLN