Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2008/03/05
Certyfikat dla Systemu Zarządzania

Ekokaloria uzyskała Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2000. Certyfikat potwierdza zgodność systemu zarządzania z wymaganiami z normy w zakresie:
projektowania, kompleksowa realizacja, serwis w inwestycji w zakresie temomodernizacji budynków, odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, instalcji HVAC.