Aktualności

2018/04/10
Wbudowanie kamienia węgielnego pod największy budynek energooszczędny w Polsce - budowany w technice pasywnej.

2017/11/22
Certyfikat Pasywności budynku Centrum Rehabilitacji w Szczercowie.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2007/06/28
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksowe prace termomodernizacyjne w zabytkowym obiekcie Placówki Opiekuńczo - Wychowaczej w województwie wielkopolskim.

Kubatura obiektu: 7000 m3
Zakres prac:
-Kompleksowe roboty budowlane
-Kompleksowe instalacje budowlane, w tym instalacja kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej
Wartość kontraktu: 1,6 mln zł