Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2007/06/28
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksowe prace termomodernizacyjne w zabytkowym obiekcie Placówki Opiekuńczo - Wychowaczej w województwie wielkopolskim.

Kubatura obiektu: 7000 m3
Zakres prac:
-Kompleksowe roboty budowlane
-Kompleksowe instalacje budowlane, w tym instalacja kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej
Wartość kontraktu: 1,6 mln zł