Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

więcej »


Współpraca

Aktualności

2020/05/25
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/05/06
Rozpoczęcie realizacji II etapu budowy Osiedla na Górnej w Kielcach.

2019/04/15
Nominacja do finału konkursu "Modernizacja Roku i Budowa XXI w."

2019/04/12
Zakończenie realizacji kompleksowej budowy I etapu Osiedla na Górnej w Kielcach

2018/04/10
Wbudowanie kamienia węgielnego pod największy budynek energooszczędny w Polsce - budowany w technice pasywnej.

2017/11/22
Certyfikat Pasywności budynku Centrum Rehabilitacji w Szczercowie.

2017/10/20
Zawarcie umowy na budowę pasywnego budynku Pawilonu nr 5 dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie

2017/09/04
Zawarcie umowy na budowę budynku energooszczędnego przedszkola 7-oddziałowego i żłobka 3-oddziałowego wraz z zapleczem gastronomicznym dla Gminy Chęciny.

2017/07/19
Gepardy Biznesu 2016 dla spółki z grupy PKB

2017/07/14
Ekokaloria wybuduje I etap Osiedla Na Górnej w Kielcach

2016/09/12
Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Centrum Rehabilitacji w Gminie Szczerców.

2016/02/05
Ekokaloria wybuduje kolejny obiekt pasywny -wybór oferty naszej firmy w przetargu na budowę budynku przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach.

2015/11/30
Zakończenie budowy hali sportowej oraz przebudowy zespołu budynków oświatowych w Jednorożcu.

2015/08/31
Zakończenie budowy budynku biurowego w Kielcach

2015/08/30
Zakończenie kompleskowej budowy przedszkola ( Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka) w Słomnikach

2015/07/15
Zakończenie realizacji umowy na kompleksową trmomodernizację obiektów wraz z wykonaniem kotłowni na biomasę w zespole budynków w województwie łódzkim.

2015/01/16
Zakończenie kompleksowej realizacji budowy dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastruktura zewnetrzną w województwie kujawsko - pomorskim.

2014/11/30
Zakończenie kompleksowej termomodernizacji budynku w województiwe łódzkim

2013/11/25
Pozytywny wynik ponownej certyfikacji systemu zarządzania

2013/10/18
Zawarcie umowy na kompleksową termomodernizację budynku w województiwe łódzkim

2013/10/08
Zawarcie umowy na kompleksowe dokończenie budowy hali sportowej oraz przebudowę zespołu budynków oświatowych w województwie mazowieckim

2013/09/25
Zawarcie umowy na kompleksową reliazacje budynku użyteczności publicznej w technologii pasywnej w województwie małopolskim

2013/09/12
Zakończenie realizacji rozbudowy krytej pływalni o cześć rehabilitacyjną w woj. wielkopolskim

2013/08/26
Zawarcie umowy na kompleksowa budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastruktura zewnetrzną w województwie kujawsko - pomorskim.

2013/03/08
Zakończenie robót budowalnych budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach

2012/11/20
Zawaracie umowy na kompleksową rozbudowę basenu o cześć rehabilitacyjna w woj wielkopolskim

2012/10/29
Zakończenie kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania

2012/10/24
Zawarcie umowy na uporządkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w zespole budynków w województwie łódzkim

2012/09/27
Zawarcie umowy na kompleksową przebudowe budynku w województwie lubuskim

2012/09/19
Kompleksowa modernizacja infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach dla kształcenia kadr medycznych

2012/05/30
Zakończenie modernizacji i termomodernizacji obiektów Szpitala w Płońsku

2011/11/22
Zawarcie umowy na wykonanie robót remontowo-budowlanych w woj. świętokrzyskim

2011/10/11
Zakończenie budowy pawilonu dla potrzeb stacji dializ i oddziału nefrologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

2011/09/21
Zakończenie kompleksowej realizacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Sieniecznie, Szkoła Podstawowa w Gorenicach w województwie małopolskim

2011/09/08
Zawarcie umowy na kompleksowy remont i przebudowę zespołu budynków w woj. mazowieckim

2011/06/27
Zawarcie umowy na modernizację i termomodernizację budynku o powierzchni 1270 m2 i kubaturze 4860 m3

2011/06/07
Zawarcie umowy na Kapitalny remont wraz z przebudową budynku o powierzchni użytkowej 2760 m2 i kubaturze 12694 m3 w woj. śląskim

2011/05/24
Zawarcie umowy na modernizację instalacji co w 3 budynkach szpitalnych o łacznej kubaturze około 30 000 m3

2011/05/06
Zakończenie kompleksowego remontu i przebudowy budynku przychodni w Garwolinie

2011/02/10
Przedłużenie ważności Certyfikatu Systemu Zapewnienia Jakości w przedsiębiorstwie

2010/12/28
Zawaracie umowy na kompleksową termomodernizację dwóch szkół w województwie małopolskim

2010/10/11
Zawarcie umowy na budowę pawilonu dla potrzeb stacji dializ i oddziału nefrologii w woj. mazowieckim

2010/09/10
Zakończenie realizacji zadania: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kluczach

2010/09/01
Zawarcie umowy na kompleksowy remont i przebudowę budynku w woj. mazowieckim

2010/06/01
Inwestycja realizowana przez naszą firmę otrzymała prestiżowe wyróżnienie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii

2010/05/01
Wyróżnienie firmy statuetką „Złotego Instalatora” 2009 r za wzorcowe wykonawstwo nowoczesnych instalacji grzewczych i ciepłowniczych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii

2010/04/27
Zawarcie umowy na kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie budynku biurowo - mieszkalnego o pow. 2000 m2, kubatura 8100 m3 w woj. świętokrzyskim

2010/04/01
Przyznanie nagrody za udział w I etapie konkursu modernizacja roku 2009. Obiekt - budynki SPZOZ ul. Sobieskiego 4 B w Krasnystawie

2010/03/23
Zawarcie umowy na kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w woj. małopolskim

2009/12/04
Zakończenie realizacji zadania: Termomodernizacja przedszkola w województwie śląskim. Wartość zadania 1,7 mln PLN

2009/11/09
Zakończenie realizacji zadania: Termomodernizacja budynków zespołu szkół w województwie śląskim. Wartość robót 1,4 mln PLN

2009/10/30
Zakończenie realizacji zadania: Termomodernizacja obiektów oraz modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem energii odnawialnej w woj. dolnośląskim. Wartość kontraktu 3,2 mln PLN

2009/10/30
Zakończenie realizacji zadania: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową realizującą potrzeby c.o. i c.w.u. z uwzględnieniem zastosowania kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku przeznaczonego na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą

2009/09/30
Zakończenie realizacji zadania: Kompleksowy remont zespołu budynków w województwie małopolskim. Wartość kontraktu 4,02 mln PLN

2009/09/30
Zakończenie realizacji zadania: Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków w województwie lubelskim. Wartość kontraktu 10,7 mln

2009/07/16
Zawarcie umowy na kompleksową realizację zadania termomodernizacja budynku zespołu szkół w województwie śląskim. Kubatura obiektu: 20 273 m3

2009/07/01
Zawarcie umowy na kompleksową realizację zadania termomodernizacji przedszkola w województwie śląskim

2009/06/20
Zakończenie realizacji zadania: Przebudowa kuchni, stołówki, centrum szkolnia na potrzeby sił pokojowych, woj. świętokrzyskie, kubatura obiektu: 16 393 m3

2009/03/16
Podziękowania dla Ekokaloria za współpracę ze społecznością lokalną

2008/12/09
Zakończenie kompleksowego remontu polegającego na dostosowaniu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie do istniejących przepisów

2008/12/09
Zakończenie kompleksowej termomodernizacji SP ZOZ w Kraśniku

2008/12/08
Dyplom dla Ekokaloria za działalność na rzecz ochrony środowiska

2008/11/28
Podziekowania za wykonawstwo prac remontowo-budowlanych szpitala w Kraśniku

2008/08/28
Przyznanie nagrody za modernizację roku 2007

2008/07/24
Zakończenie realizacji termomodernizacji obiektów Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim

2008/07/15
Zawarcie umowy na modernizację systemu enrgetycznego i termomodernizację budynków w województwie lubelskim

2008/04/14
Firma Ekokaloria zawarła umowę na kompleksowy remont zespołu budynków w województwie małopolskim

2008/04/04
Wyróżnienie dla inwestycji zrealizowanej przez firmę Ekokaloria

2008/03/11
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksową termomodernizację wraz z dobudową w województwie lubelskim

2008/03/05
Certyfikat dla Systemu Zarządzania

2007/12/10
Zakończenie realizacji termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

2007/12/04
Zakończenie realizacji kotłowni węglowej dla osiedla mieszkaniowego w Michalowie

2007/11/14
Numer identyfikacyjny REGON

2007/11/09
Odpis z rejestru przedsiębiorców

2007/10/24
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę Komandytowo - Akcyjną

2007/10/22
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksową przebudowę obiektu o kubaturze 16400 m3 w województwie świętokrzyskim

2007/10/02
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksowy remont obiektu o kubaturze 6400 m3 w województwie świętokrzyskim

2007/07/31
Ekokaloria zakończyła z sukcesem realizację inwestycji Budowa kotłowni gazowej wodno-parowej dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

2007/07/31
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksową termomodernizację obiektu o kubaturze 12000 m3 w województwie łódzkim

2007/07/04
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksową realizację kotłowni miałowej o mocy 1,45 MW dla osiedla mieszkaniowego w województwie lubelskim

2007/06/28
Ekokaloria zawarła umowę na kompleksowe prace termomodernizacyjne w zabytkowym obiekcie Placówki Opiekuńczo - Wychowaczej w województwie wielkopolskim.

2007/06/04
Nasza wyprzedaż materiałów budowlanych, wejdź i negocjuj ceny http://wyprzedaz.ekokaloria.pl

2007/04/27
Ekokaloria zrealizuje kolejną dużą kotłownię na biomasę

2007/03/28
Budowa kotłowni gazowej wodno-parowej dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

2006/12/12
Ekokaloria pod skrzydłami Polskie Konsorcja Budowlane